Styl życia
Program Szef – nowoczesne zarządzanie lokalem gastronomicznym

Obecnych czasach prowadzenie restauracji czy nawet małego lokalu gastronomicznego bez odpowiedniego programu wydaje się być niemożliwe. Nowoczesne technologie w postaci specjalistycznych programów potrafią w znacznym stopniu zautomatyzować niektóre czynności, oszczędzić cenny czas oraz pomóc w zestawieniu stanu magazynowego z rzeczywistością. Jaki zatem program będzie najlepszy dla każdego lokalu gastronomicznego?

Co to jest program Szef?

Program Szefhttp://gastro.pl/gastro-szef/ – to nowoczesny program, który prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program samodzielnie wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, wykonuje odpowiednie kalkulacje i obliczenia, jak również oblicza marże, wsad do kotła i zapotrzebowanie na surowce. Ponadto dane programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również z automatyczną dekretacją do innych systemów finansowo-księgowych.

Gastro Szef jest kompatybilny z Gastro POS

Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość współpracy z kasami rejestrującymi lub stanowiskami kelnerskimi POS wyposażonymi w monitory dotykowe, na których rejestrowana jest sprzedaż. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczania gastronomii od dostaw surowców, obrotu wewnątrz firmy, jak i kontroli rozchodów surowców z tytułu sprzedaży potraw. Ponadto program Szef współpracuje z kasami fiskalnymi, a ta współpraca jest dwukierunkowa. Z jednej strony program wysyła do kas informacje o artykułach (nazwy, ceny, itp.), grupach towarowych, kelnerach czy rozkładzie klawiatury, z drugiej jednak pobiera z kas informacje o sprzedaży potraw, obrocie syntetycznym całej kasy oraz poszczególnych kelnerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, kasy po wstępnym zaprogramowaniu przez serwis nie wymagają od obsługi żadnej umiejętności programowania, gdyż całość wymiany danych prowadzona jest przez przez program Szef.

Analizy i raporty na wyciągnięcie ręki

Zastosowanie nowoczesnej technologii OLAP pozwala na tworzenie własnych analiz w dowolnym przekroju. Analizy mogą wspierać bieżącą pracę kierownictwa np. odpowiedzią na pytanie jak funkcjonuje nowa promocja, jak również pomagać w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym przez ułatwienie w wyszukiwaniu nowych trendów rynkowych i dokładniejszy wgląd w rezultaty wcześniej podejmowanych działań.

Program Szef to przede wszystkim funkcjonalność

Do najważniejszych zalet i funkcjonalności programu Gastro Szef należy zaliczyć przede wszystkim:
– rozliczanie magazynu i zużycia surowców w lokalu gastronomicznym – prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
– możliwość obsługi firm posiadających wiele lokalizacji zdalnych,
– program pozwala na wprowadzenie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych z produkcji i ze sprzedaż,
– program informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających na magazynie,
– prezentuje stany magazynowe bieżące oraz wsteczne,
– prezentuje informacje o wszelkich zmianach w stanach magazynowych,
– pozwala na wykonanie rozchodów FIFO ze sprzedaży według zadanych receptur,
– prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych,
– umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem,
– wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców,
– umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej.

Program Szef usprawnia zarządzanie lokalem

Program Szef to wspaniałe narzędzie każdego nowoczesnego lokalu. Nie tylko może on prowadzić dziennik każdego kelnera oraz pokazywać jego obroty, ale również posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników za dobrą pracę i optymalną sprzedaż. Ponadto za jego pomocą można w łatwy sposób kontrolować zapłaty za dostawy oraz sprzedaż kredytową, ale również kontrolować sprzedaż na karty rabatowe za pomocą programu Gastro POS. Program Gastro Szef to nowoczesna technologia, która w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie każdym lokalem gastronomicznym.

Related Post